Warszawskie gry wojenne

ZAMÓW

Edmund Baranowski, Juliusz Kulesza
Warszawskie gry wojenne.
Wspomnienia z lat wojny, okupacji
i Powstania Warszawskiego.

Rok wydania: 2011
Format: B5
Oprawa: twarda z obwolutą
Ilość stron: 302
ISBN: 978-83-87346-49-2

Cena detaliczna: 45,00 zł

 

„Warszawskie gry wojenne. Wspomnienia z lat wojny, okupacji i Powstania Warszawskiego” to wspólne dzieło Edmunda Baranowskiego i Juliusza Kuleszy – uczestników Powstania Warszawskiego. Autorzy piszą we wstępie:
„Opowiadania, które składają się na tę książkę, napisaliśmy zarówno dla młodych, jak i starszych czytelników. Mówią one o naszych osobistych przeżyciach w trudnych latach wojny, okupacji niemieckiej i w dniach Powstania Warszawskiego. Celem naszym było, aby książka ta stała się pomostem pomiędzy pokoleniami”.

Książka składa się z dwóch części: „Okruchy wojny” Edmunda Baranowskiego oraz „Fakty i refleksje” Juliusza Kuleszy. Zawarte w niej opowiadania silnie działają na wyobraźnię, ukazując poszczególne etapy wojny, niemieckiej okupacji i Powstania Warszawskiego: życie w ciągłym zagrożeniu ulicznymi łapankami, pierwsze dni Powstania na Woli i na Czerniakowie, walki o redutę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na Starym Mieście.

Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami i dokumentami nawiązującymi do opisywanych wydarzeń. Uzupełnia ją „Aneks” zawierający noty biograficzne o autorach, indeks nazwisk oraz wykaz skrótów.

Książka ukazała się dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu Partnera Projektu, Banku Zachodniego WBK.