Jan Paweł II – Odnowiciel Mowy Polskiej

Jan Paweł II

– Odnowiciel Mowy Polskiej

pod red. Stanisława Mikołajczaka
i Marty Wrześniewskiej-Pietrzak

 

Rok wydania: 2009
Format: B5
Oprawa: twarda
Ilość stron: 368
ISBN: 978-83-87346-63-8

 

W Poznaniu w dniach 3-4 czerwca 2009 roku odbyła się konferencja naukowo-artystyczna
Jan Paweł II – Odnowiciel Mowy Polskiej. Niniejsza książka stanowi zbiór wygłoszonych podczas niej tekstów. Pomieszczone w tomie rozważania, analizy i przemyślenia uczonych, poprzetykane fragmentami tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II, ukazują niezwykłą sprawność językową Karola Wojtyły i Jana Pawła II w różnych sytuacjach komunikacyjnych i typach tekstów, wskazują na piękno jego języka, na to, że potrafił najbardziej adekwatnie wyrazić swoje myśli słowami, które wychwalały Słowo. Książkę dopełnia publikacja wystawy o polskich pielgrzymkach Jana Pawła II do ojczyzny Gaude Mater Polonia oraz wystawy Odnowiciele Mowy Polskiej i Krzewiciele Piękna Mowy Polskiej, które towarzyszyły czerwcowej konferencji. Dołączona do książki płyta przybliża atmosferę konferencji, prezentując fragmenty wystąpień prelegentów, recytacje utworów Papieża w znakomitej interpretacji artystów scen polskich, a także zdjęcia z pielgrzymek Jana Pawła II do ojczyzny.