Baptystyczny Przegląd Teologiczny

 

Rok wydania: 2004
Format: B5
Oprawa: miękka
Ilość stron: 194
ISSN: 1730-0592

 

Drugi tom „Baptystycznego Przeglądu Teologicznego” jest przejawem aktywności naukowej pracowników i współpracowników Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie. W otwierającym go dziale Oblicza współczesnej religijności zamieszczony został m.in. artykuł Katarzyny Gołębiowskiej Profil kulturowy warszawskiej młodzieży baptystycznej. Autorka bada w nim preferencje światopoglądowe młodzieży Pierwszego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie, analizuje przynależność wyznaniową członków rodziny, osobisty stosunek młodych baptystów do praktyk religijnych, zaangażowanie w pracę zboru, plany i dążenia życiowe młodzieży oraz czytelnictwo prasy.